ตำแหน่ง : การตลาด
กะทะทอง กล์อฟ รีสอร์ท &สปา

กะทะทอง กล์อฟ รีสอร์ท &สปา


รายละเอียดงาน

• กำหนดและวางแผนงานการตลาดและการขาย เพื่อให้ทราบแนวทางการตลาดและการขาย • สร้างแบรน์ด และภาพลักษณ์ขององค์กร • กำหนดรูปแบบการตลาด อะไร ที่ไหน เมื่อใด อย่างไร งบประมาณเท่าไร สื่อถึงใคร ใครเป็นผู้ทำ ทำร่วมกับใคร และ ต้องการผลสำเร็จออกมาอย่างไร และเมือ่ไร • กำหนดแผนงานประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ขององค์กรไปสู่ภายนอก • กำหนดกลยุทธการขาย กำหนดกลุ่มลูกค้า กำหนดเป้าการขาย • จัดทำผังองค์กร ได้แก่ แบ่งหน่วยงาน แบ่งงาน กำหนดตำแหน่งงาน ขอบเขตอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ • การจัดการเกี่ยวกับบุคคลากรในองค์กร การจัดอัตรากำลัง การสรรหา อย่างพอเพียง การแต่งตั้งและมอบหมายหน้าที่ที่ชัดเจน การพัฒนาบุคคลากรในองค์กรให้มีศักยภาพที่สามารถทำให้องค์กรสามารถแข่งขันได้แบบยั่งยืน • การอำนวยการให้ความช่วยเหลือสนับสนุนทุกด้าน เพื่อให้องค์กรประสบความสำเร็จตามเป้าหมาย ได้แก่ การทำหน้าที่ในการตัดสินใจ สั่งการ มอบหมายงานให้ผู้ใต้บังคับบัญชา การสร้างขวัญและกำลังใจให้กับพนักงานให้ได้ใช้ความรู้ความสามารถอย่างเต็มที่เพื่อนำพาองค์กรไปสู่เป้าหมาย • การประสานงานเพื่อให้ทุกส่วนสามารถทำงานร่วมกันให้ประสานสอดคล้องกันและมุ่งไปสู่เป้าหมาย เดียวกันอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด • การรายงาน การรับฟัง ผลการปฏิบัติการขององค์กร จากพนักงานทุกระดับและทุกช่องทาง ทั้งบนลงล่าง และ จากล่างขึ้นบน เพื่อให้ทราบถึงความเคลื่อนไหวของงานส่วนต่าง ๆว่าสามารถดำเนินไปตามแผนงาน ที่กำหนดไว้หรือไม่ เพียงใด การรายงานมีความสำคัญ ถือเป็นมาตรการในการตรวจสอบและควบคุมงาน • การจัดทำงบประมาณ รายรับ รายจ่าย การจัดทำบัญชี การตรวจสอบ ควบคุมค่าใช้จ่ายให้อยู่ในงบประมาณที่ตั้งไว้ และได้ผลตอบแทนสูงสุดที่ตั้งไว้

วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี ขึ้นไป
อายุ: ไม่จำกัดอายุ
จำนวน: 2 อัตรา
ประสบการณ์: 0-1 ปี
เพศ: ไม่ระบุ
ผู้เข้าชม: 1092 ครั้ง
เงินเดือน: ตามตกลง
รูปแบบงาน: งานประจำ (Full time)
วันลงประกาศ: 10 พ.ค. 59

คุณสมบัติผู้สมัคร

หน้าที่ของผู้ใต้บังคับบัญชาที่ดี
1.เชื่อฟังและปฏิบัติตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชา
2.มีความอดทน ซื่อสัตย์ ขยัน
3.มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมาย
4.มีความสามัคคีต่อผู้ร่วมงาน
5.มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เสนอแนะ
6.มีความกระตือรือร้น ขวนขวายหาความรู้
7.อยู่ในระเบียบวินัย

วิธีการรับสมัครงาน

 • สมัครผ่านระบบ (Apply Now) ของ JobBluesky.com
 • สมัครผ่านทางอีเมล์
 • สมัครด้วยตนเอง

ติดต่อบริษัท

ติดต่อ: ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
กะทะทอง กล์อฟ รีสอร์ท &สปา
51 ม.4 ต.ทุ่งคาโงก อ.เมืองพังงา จ.พังงา 82000
โทรศัพท์: 0819587212
อีเมล์:

ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน จังหวัด
จัดซื้อ พังงา
เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย พังงา
การตลาด พังงา
chief พังงา
บาร์น้ำ พังงา
บัญชี พังงา
แคชเชียร์ พังงา
Room Boy พังงา
ผู้จัดการสปา พังงา

คัดลอก URL ตำแหน่งงานนี้แบบย่อ

สรุปรายละเอียดงาน
 • รหัสงาน: 4157
 • ชื่อบริษัท: กะทะทอง กล์อฟ รีสอร์ท &สปา
 • ชื่อตำแหน่งงาน: การตลาด
 • ประเภทงานหลัก: งานโรงแรม/งานท่องเที่ยว
 • ประเภทงานย่อย: ฝ่ายการตลาด/โฆษณา/ประชาสัมพันธ์
 • เงินเดือน: ตามตกลง
 • วันที่ลงประกาศ: 10 พ.ค. 59
 • ติดต่อ: ฝ่ายทรัพยากรบุคคล