บริษัท อีซี่ บาย จำกัด (มหาชน)

ประเภทธุรกิจ การเงิน,การลงทุน


วิธีสมัครงาน /How to apply

  • สมัครผ่านระบบ (Apply Now) ของ JobBluesky.com
  • สมัครผ่านทางอีเมล์
  • สมัครด้วยตนเอง
ตำแหน่งงาน /Vacant Positions

1 เจ้าหน้าที่จัดซื้อ

การขอซื้อและการจัดซื้อจัดหา - เจรจาต่อรองกับผู้ขายเพื่อให้ได้เงื่อนไขที่เหมาะสมที่สุดทั้งด้านคุณภาพ ราคา เครดิตเทอม การจัดส่ง และการบริการหลังการขาย - ดำเนินการคัดเลือกผู้ขาย ขออนุมัติการซื้อ และดำเนินการด้านเอกสารการจัดซื้อที่เกี่ยวข้องให้ถูกต้องตามคู่มือ ...

2 Business information Analyst Officer (เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ข้อมูลธุรกิจ)

1. Make the Business report and analyze business information, sales promotion, marketing data, operation information and preparation of reports to analyze data from the management to be effective. 2. Make the analysis report from management to be effective 3 ...

3 Sales Planning 2 Officer (เจ้าหน้าที่วางแผนการตลาด 2)

1. Plan the strategic online marketing & planning based on the current situation, competition in the market, include expectations of market in the future . 2. Analyze the quantitative and qualitative data, and Social Network market trends including evaluation ...

4 Sales Planning 1 Officer (เจ้าหน้าที่วางแผนการตลาด 1)

Analyze the quantitative data, marketing Information including the market trends to support strategic planning, as well as coordinate and control the implementation plan of the marketing strategy to be efficiency. (focus on Umay+ Product)

5 Call Center Officer New Staff (เจ้าหน้าที่ติดต่อลูกค้า)

- ติดต่อลูกค้าที่ค้างชำระ - ติดต่อและให้คำแนะนำการชำระเงินแก่ลูกค้า - ติดตามการชำระเงินของลูกค้า - ค้นหาข้อมูลของลูกค้า - ดำเนินการตามที่ลูกค้าร้องขอ เช่น การยกเลิกค่าปรับ การเปลี่ยนแปลงที่ส่งเอกสาร ดำเนินการเรื่องขอปิดบัญชี เป็นต้น ...

6 Consumer Loan Sales Team Officer (เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายธุรกิจสินเชื่อเพื่อผู้บริโภค)

สาขาที่เปิดรับ : พรีเมียมสีลม, สีลม 1. สรรหาลูกค้าใหม่ที่มีคุณภาพจากการทำกิจกรรมการตลาดเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่บริษัทกำหนด 2. สามารถทำการขายเชิงรุกได้ดี เช่น การออกทำกิจกรรม Direct sale รับเอกสารที่ทำงานลูกค้าหรือการออกบูธตามสถานที่ต่างๆ จะจัดตามตารางกิจกร ...

7 Consumer Loan Officer (เจ้าหน้าที่สินเชื่อเพื่อผู้บริโภค)

สาขาที่เปิดรับ : สระแก้ว, ลพบุรี, อุตรดิตถ์, กำแพงเพชร, แพร่, เดอะมอลล์บางแค 1. ปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างาน และหรือปฏิบัติงานที่เคาน์เตอร์รับชำระ ภายใต้การมอบหมายของหัวหน้างาน 2. ทำกิจกรรมทางการตลาด เช่น แจกใบปลิว, ทิชชู่, การขายทางโทร ...

8 Key data officer (เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล)

1. บันทึกข้อมูลของลูกค้าในระบบให้สมบูรณ์ (Key Full Application ) 2. เปลี่ยนแปลงข้อมูลให้กับลูกค้า ในกรณีที่ลูกค้ามีการร้องขอให้เปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนตัวของลูกค้า (Change data ) 3. รวบรวมข้อมูลปัญหาที่พบในการทำงาน เพื่อนำเสนอ ต่อหัวหน้าทีมบันทึกและจัดการข้อมูล ...

9 Internal Auditor (เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน)

Conduct audit, Risk assessment, Evaluate Internal Control and Consulting to assignment department (include Upcountry Branch and Counter of Consumer Loan) in order to prevent and reduce the business risk of company including to add the efficiency of Internal Co ...

10 IT Auditor (เจ้าหน้าที่ตรวจสอบสารสนเทศ)

1. Responsible for conducting a Information Technology Audit project for Information Technology assurance and consulting activity relevant to Information Technology which add value. 2. Establish IT audit project schedule plan and the Engagement Letter which c ...
ค้นหางาน

คัดลอก URL บริษัทนี้แบบย่อ

ติดต่อบริษัท

บริษัท อีซี่ บาย จำกัด (มหาชน)

ที่อยู่: 252/246 ชั้น 4 อาคารพลาซ่า เมืองไทย-ภัทร คอมเพล็กซ์ ถนนรัชดาภิเษก
เบอร์โทร: 02-646-0123
แฟกซ์: 02-621-4487
อีเมล์: