กะทะทอง กล์อฟ รีสอร์ท &สปา

กะทะทอง กล์อฟ รีสอร์ท &สปา

ประเภทธุรกิจ โรงแรม,ที่พัก,รีสอร์ท


วิธีสมัครงาน /How to apply

  • สมัครผ่านระบบ (Apply Now) ของ JobBluesky.com
  • สมัครผ่านทางอีเมล์
  • สมัครด้วยตนเอง
ตำแหน่งงาน /Vacant Positions

1 จัดซื้อ

1.ตรวจสอบและสอบถามการขอซื้อตามใบสั่ง สอบถามราคาและคุณภาพพร้อมข้อมูลต่างๆนำเสนอผู้มีอำนาจลงนามอนุมัติ 2.จัดซื้อของตามใบขอซื้อและตรวจสอบของที่ได้จัดซื้อ ก่อนส่งมอบให้ฝ่ายสโตร์ตรวจรับ ในเอกสารใบส่งของ/ใบกำกับภาษี/ใบเสร็จรับเงิน ว่าถูกต้องตามใบขอซื้อ 3.รับเรื่อง ...

2 เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

1. รักษาทรัพย์สินของบริษัท พร้อมตรวจสอบการจดบันทึก การเข้า – ออก ทรัพย์สินของบริษัททั้งหมด 2. จดบันทึกการเข้า – ออก ของยานพาหนะทั้งของบริษัทและของบุคคลภายนอก ที่เข้ามาติดต่อบริษัท 3. ป้องกัน ดูแล รักษาความปลอดภัยของพนักงานและบุคคลสำคัญในบริษัท 4. ระงับข ...

3 การตลาด

• กำหนดและวางแผนงานการตลาดและการขาย เพื่อให้ทราบแนวทางการตลาดและการขาย • สร้างแบรน์ด และภาพลักษณ์ขององค์กร • กำหนดรูปแบบการตลาด อะไร ที่ไหน เมื่อใด อย่างไร งบประมาณเท่าไร สื่อถึงใคร ใครเป็นผู้ทำ ทำร่วมกับใคร และ ต้องการผลสำเร็จออกมาอย่างไร และเมือ ...

4 chief

ดูแลความพร้อมและความสะอาดในครัว จัดเตรียมวัตถุดิบในการปรุงอาหาร ปรุงอาหาร ไทย นานาชาติได้ ตรวจสอบความเรียบร้อยของวัตถุดิบและสต็อกสินค้า ...

5 บาร์น้ำ

1.ดุแลควบคุมความสะอาดและเป็นระเบียบในเขตที่รับผิดชอบ 2.เข้ารับฝึกอบรมพนักงานบริการ และปฎิบัติตามคำสั่งของหัวหน้างานที่มอบหมายในแต่ละวัน 3.ดูแลควบคุมความสะอาดและความเป็นระเบียบในเขตที่รับผิดชอบ 4.จัดเตรียมงานรอบไป 5.ตรวจเช็คตารางเวลาการทำงานรวมถึงกระจายงานข ...

6 บัญชี

1. ตรวจสอบเอกสารทางบัญชีและจัดทำงลการเงิน ทั้งในและนอกระบบ 2. วิเคราะห์สรุปข้อมูลการเงิน และ ทรัพย์สินให้กับผู้บริหาร 3. ตรวจสอบเอกสารการรับ / จ่าย / ขอซื้อ / สั่งซื้อ และลงนามอนุมัติขั้นต้น เพื่อนำเสนอผู้บริหารอนุมัติ 4. ตรวจสอบการจัดทำต้นทุน / สต๊อกสินค้า ...

7 แคชเชียร์

1.ดุแลควบคุมความสะอาดและเป็นระเบียบในเขตที่รับผิดชอบ 2.เข้ารับฝึกอบรมพนักงานบริการ และปฎิบัติตามคำสั่งของหัวหน้างานที่มอบหมายในแต่ละวัน 3.ดูแลควบคุมความสะอาดและความเป็นระเบียบในเขตที่รับผิดชอบ 4.จัดเตรียมงานรอบไป 5.ตรวจเช็คตารางเวลาการทำงานรวมถึงกระจายงานของหั ...

8 Room Boy

1.ทำความสะอาดห้องพักและอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย 2.ดูแลเรื่องความสะอาดทุกบริเวณและจัดเก็บขยะภายในห้อง 3.จัดเก็บและปูเตียงนอนในห้องนอนเล็ก และห้องนอนใหญ่ 4.ดูแลสิ่งอำนวยความสะดวกภายในห้อง 5.ตรวจสอบอุปกรณ์เครื่องใช้ หากพบปัญหา จะประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้องในการ ...

9 ผู้จัดการสปา

1. บริหารจัดการ รวมถึงจัดระบบและบริหารงานสปาด้านต่างๆให้สามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างครบวงจร ตั้งแต่วางระบบการให้บริการ การวางแผนกิจกรรมต่างๆ การประชาสัมพันธ์ การพัฒนาอบรมบุคลากร พัฒนาผลิตภัณฑ์ และวางแผนการตลาด 2. วางแผนการโฆษณาประชาสัมพันธ์ให้กับสปา 3. ศึกษ ...
ค้นหางาน

คัดลอก URL บริษัทนี้แบบย่อ

ติดต่อบริษัท

กะทะทอง กล์อฟ รีสอร์ท &สปา

ที่อยู่: 51 ม.4 ต.ทุ่งคาโงก อ.เมืองพังงา จ.พังงา 82000
เบอร์โทร: 0819587212
อีเมล์: