บริษัทสยาม เอ็นดีที แอนด์ อินสเปคชั่น จำกัด

ประเภทธุรกิจ การขนส่ง,โลจิสติกส์


วิธีสมัครงาน /How to apply

  • สมัครผ่านระบบ (Apply Now) ของ JobBluesky.com
  • สมัครผ่านทางอีเมล์
  • สมัครด้วยตนเอง
ตำแหน่งงาน /Vacant Positions

1 Admin

- ติดต่อประสานงานกับคู่ค้า - ติดตามยอดหนี้ วางบิล - ทำเอกสารสรุปยอดประจำเดือน
ค้นหางาน

คัดลอก URL บริษัทนี้แบบย่อ

ติดต่อบริษัท

บริษัทสยาม เอ็นดีที แอนด์ อินสเปคชั่น จำกัด

ที่อยู่: 138/15 หมู่ 5
เบอร์โทร: 088-7885591, 074332847, 098-0147074
แฟกซ์: 074-332846
อีเมล์: