บริษัท นีโอ ซีวิล 2004 จำกัด

ประเภทธุรกิจ วิศวกร,ผู้รับเหมา


วิธีสมัครงาน /How to apply

  • สมัครผ่านระบบ (Apply Now) ของ JobBluesky.com
  • สมัครผ่านทางอีเมล์
  • สมัครด้วยตนเอง
ตำแหน่งงาน /Vacant Positions

4 เจ้าหน้าที่ควบคุมและตรวจสอบคุณภาพภายใน

ตรวจสอบเอกสารต่างๆ ภายในบริษัท งานระบบคุณภาพ ISO9001:2008

5 หัวหน้าฝ่ายทรัพยากรมนุษย์

งานด้านการสารหา คัดเลือก บรรจุแต่งตั้ง ฝึกอบรม สวัสดิการแรงงานสัมพันธ์ งานธุรการ
ค้นหางาน

คัดลอก URL บริษัทนี้แบบย่อ

ติดต่อบริษัท

บริษัท นีโอ ซีวิล 2004 จำกัด

ที่อยู่: 222 ซ.11 ถ.เพชรเกษม ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
เบอร์โทร: 074222555
แฟกซ์: 074222502
อีเมล์: