บริษัทโปรซอฟท์ คอมเทค จำกัด

บริษัทที่พัฒนาและจำหน่ายโปรแกรมสำเร็จรูป

ประเภทธุรกิจ คอมพิวเตอร์,เทคโนโลยี


สวัสดิการ /Benefit

ค่าเดินทาง
ค่าคอมมิชชั่น
ค่าเบี้ยเลี้ยง(ต่างจังหวัด)
ค่าเสื่อม(Notebook,รถยนต์)
โบนัสประจำปี
ปรับเงินเดือนประจำปี
ตรวจสุขภาพ
เสื้อฟอร์ม
ประกันสังคม
ประกันอุบัติเหตุ


วิธีสมัครงาน /How to apply

  • สมัครผ่านระบบ (Apply Now) ของ JobBluesky.com
  • สมัครผ่านทางอีเมล์
  • สมัครด้วยตนเอง
ตำแหน่งงาน /Vacant Positions

1 Consultant โปรแกรม ProsoftiERP

1.อบรมวิธีการใช้งานโปรแกรมที่เป็นผลิตภัณฑ์ของบริษัท ให้กับลูกค้า ทั้งในและนอกบริษัท 2.จัดทำคู่มือ-เอกสารประกอบการอบรม 3.วางแผนการอบรมและ Implement ทั้งในและนอกบริษัท 4.ทำเอกสารสรุป เมื่อทำการปิด Job งานและส่งเอกสารข้อมูลต่าง ๆ ให้แผนก Support 5.ปฏิบัติตามผ ...

2 Sale ขายโปรแกรม (ProsoftiERP)

1.นำเสนอขายสินค้าและปิดการขายตามเป้าหมายที่วางไว้ 2.สามารถให้คำแนะนำการใช้โปรแกรมและประยุกต์ให้เข้ากับระบบบัญชีของลูกค้าได้เป็นอย่างดี 3.ปิดการขายให้รวดเร็วและได้มากที่สุด ทำยอดขายให้ได้ตรงตามเป้าที่บริษัทกำหนด 4.ศึกษาซอฟท์แวร์ของบริษัทอย่างต่อเนื่อง ทั้งกา ...

3 System Analyst (รามคำแหง75)

- วิเคราะห์และรวบรวมความต้องการของผู้ใช้ - วิเคราะห์และออกแบบสถาปัตยกรรมของระบบ - ออกแบบ User interfaces - พัฒนา Prototype เพื่อจำลองระบบใหม่ที่กำลังจะพัฒนา - ออกแบบฐานข้อมูล - ออกแบบโครงสร้างการทำงานของระบบ - วิเคราะห์ปัญหาที่เกิดจากการปฏิบัติงานในระบบป ...

4 พนักงานติดตั้งโปรแกรม Technical Support (รามคำแหง 75)

- ส่งมอบ ติดตั้ง โปรแกรมหรือสินค้าของบริษัท - ซ่อมแซม บำรุงรักษา คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์อิเล็คทรอนิกส์ของบริษัท - ผู้บริหารระบบ Networkและทรัพยากร ขององค์กร - จัดเก็บ และดูแลรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์อิเล็คทรอนิกส์ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้เสมอ - ปฎิบั ...

5 Admin บัญชี (ประสานงานขาย)

1.เปิดบิลขายให้ถูกต้องตาม Price list & เงื่อนไขบริการ 2.Write แผ่น และจัดเตรียมคู่มือให้เสร็จทุกสิ้นวัน 3.ตรวจนับ Stock หนังสือคู่มือ 4.บันทึกรับชำระหนี้ ติดตามหนี้กับทีมขาย ติดตามภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5.นำฝากเช็ค 6.จัดทำคำนวณค่าคอมมิชชั่นให้กับทีมขายและตรวจ ...
ค้นหางาน

คัดลอก URL บริษัทนี้แบบย่อ

ติดต่อบริษัท

บริษัทโปรซอฟท์ คอมเทค จำกัด

ที่อยู่: 2571/1 ซอฟท์แวร์รีสอร์ท ถ.รามคำแหง แขวง หัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
เบอร์โทร: 081-3596921
อีเมล์: ,
เว็บไซต์: http://www.prosoft.co.th

https://www.facebook.com/prosofthr