บริษัท บิซโพเทนเชียล จำกัด

บริษัท บิซโพเทนเชียล จำกัด

บริษัท บิซโพเทนเชียล จำกัด เป็นบริษัทชั้นนำในด้านการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้กับหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน มานานกว่า 10 ปี เน้นงานพัฒนา Software ทางด้านเว็บเบส (Web Based Application) ที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างแท้จริง ช่วยให้องค์กรหรือหน่วยงานต่างๆ สามารถนำเอาระบบงานต่างๆ ไปใช้งานและบริหารจัดการองค์กรได้อย่างแท้จริง เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด และสร้างประสิทธิภาพการดำเนินงานต่อองค์กร ปัจจุบันมีโครงการที่จัดทำไปแล้วกว่า 300 โครงการ เป้าหมายของบริษัทคือการพัฒนา Web Based Application ที่ช่วยตอบสนองความต้องการของลูกค้า และสามารถใช้งานได้จริงแม้กระทั่งผู้ที่ไม่มีความชำนาญด้านเทคนิค

พันธกิจหลักของบริษัทคือ “เราสร้างสรรค์และพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ ทางด้านเว็บเบสแอปพลิเคชั่นเพื่อตอบสนองความต้องการที่แท้จริงของลูกค้า”

ประเภทธุรกิจ คอมพิวเตอร์,เทคโนโลยี


สวัสดิการ /Benefit

- ประกันกลุ่ม
- ตรวจสุขภาพประจำปี
- เบี้ยขยัน
- ค่าเดินทาง
- โบนัสประจำปี
- ค่าคอมมิชชั่น
- ยูนิฟอร์ม
- ค่าทันตกรรม
- ค่าตัดแว่น
- ท่องเที่ยวประจำปี,งานเลี้ยงประจำปี,กีฬาสีประจำปี


วิธีสมัครงาน /How to apply

  • สมัครผ่านระบบ (Apply Now) ของ JobBluesky.com
  • สมัครผ่านทางอีเมล์
  • สมัครด้วยตนเอง
    ทำงาน 5 วัน จันทร์ - ศุกร์ เวลาเข้าออกงาน 09.00 - 18.00 น.
ตำแหน่งงาน /Vacant Positions

1 IT Support Officer

• สามารถใช้คอมพิวเตอร์, โปรแกรมคอมพิวเตอร์, ระบบเครือข่าย, ระบบฐานข้อมูล ได้อย่างชำนาญ • มีความรู้เรื่องระบบ Network และฐานข้อมุล SQL,PHP • สามารถติดตั้ง ดูแลรักษา และซ่อมบำรุง hard ware และ software ได้เป็นอย่างดี • มีมนุษย์สัมพันธ์ดี รักงานบริการ • สามาร ...

2 Produced Training Officer (อบรม แนะนำวิธีการใช้ผลิตภัณฑ์บริษัท)

• วิเคราะห์ ออกแบบ จัดเตรียมกิจกรรมการเรียนรู้ และจัดเตรียมข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนาองค์การ • เป็นวิทยากร อบรมกลุ่มลูกค้า สอนการใช้งานผลิตภัณฑ์ขององค์กรได้เป็นอย่างดี • พัฒนาพนักงาน กลุ่มผู้ที่มีศักยภาพสูงเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ • สร้างและกระตุ้นให้เกิ ...

3 Programmer (โปรแกรมเมอร์)

• พัฒนา Software รูปแบบ Web Application • ริเริ่มในการสร้างนวัตกรรม เพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี • บริหารงาน ทีมงานโดยกำหนดเป้าหมายให้สมาชิกในทีมและกำกับดูแลตรวจสอบพร้อมแก้ไขปัญหาให้สมาชิกในทีมเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ • ตรวจสอบเอกสารวิเคราะห์แล ...

รูปภาพแนะนำบริษัท

ค้นหางาน

คัดลอก URL บริษัทนี้แบบย่อ

ติดต่อบริษัท

บริษัท บิซโพเทนเชียล จำกัด

ที่อยู่: 807/1 ถนน พระราม 3
เบอร์โทร: 026833061
แฟกซ์: 026833039
อีเมล์: