หางาน สมัครงาน เรารวบรวมตำแหน่งงานจากบริษัท โรงแรมชั้นนำทั่วประทเทศ

ตำแหน่งงาน แพทย์,พยาบาล,เภสัชกร 53 ตำแหน่ง
City care Phuket
พยาบาล / นักกายภาพบำบัด (2 อัตรา)
บริษัท: City care Phuket
รายละเอียดงาน/หน้าที่: Nurse – พยาบาลวิชาชีพ (2 positions) รายละเอียดของงาน - รับผิดชอบปฏิบัติการงานพยาบาลตามาตรฐานวิชาชีพ - จัดการงานเอกสารภายในโรงพยาบาล - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย Job description - Responsible for nursing practice according to professional standards. - Man ...
จังหวัด: ภูเก็ต
เงินเดือน: ตามตกลง
คลินิกทันตกรรม RMDC
ผู้ช่วยทันตแพทย์ (1 อัตรา)
บริษัท: คลินิกทันตกรรม RMDC
รายละเอียดงาน/หน้าที่: ผู้ช่วยทันตแพทย์ ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ สามารถมาฝึกงานที่คลินิกได้
จังหวัด: ภูเก็ต
เงินเดือน: ตามตกลง
Pharmacy
เภสัชกร fulltime (1 อัตรา)
บริษัท: Pharmacy
รายละเอียดงาน/หน้าที่: เงินเดือน 35000-40000 บาท การทำงาน วันละ 9 ชม.รวมพัก 6วัน/สัปดาห์หรือตามตกลง สนใจติดต่อ 0897756441 line id : slp_gib
จังหวัด: กระบี่
เงินเดือน: 30,001 - 40,000 บาท
King Power International Co.,Ltd.
Phamacist -เภสัชกร สาขาภูเก็ต (2 อัตรา)
บริษัท: King Power International Co.,Ltd.
รายละเอียดงาน/หน้าที่: ปฏิบัติงานให้บริการทางเภสัชกรรม ให้คำแนะนำผลิตภัณฑ์, จ่ายยาและส่งมอบยาให้ลูกค้า รวมถึงดูแลรักษาให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์พร้อมให้บริการลูกค้าตลอดเวลา ...
จังหวัด: ภูเก็ต
เงินเดือน: ตามตกลง
โรงพยาบาลกรุงเทพ กลุ่มภาคใต้
จนท.เคลื่อนย้ายผู้ป่วย - โรงพยาบาลดีบุก (2 อัตรา)
บริษัท: โรงพยาบาลกรุงเทพ กลุ่มภาคใต้
รายละเอียดงาน/หน้าที่: ปฎิบัติงานเคลื่อนย้ายผู้ป่วยทั้งภายในและภายนอกโรงพยาบาลรวมถึงดูแลให้การบริการผู้ป่วยและญาติรวมทั้งคอยอำนวยความสะดวกภายในโรงพยาบาลเพื่อให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโรงพยาบาล ...
จังหวัด: ภูเก็ต
เงินเดือน: ตามตกลง
บริษัท โรงพยาบาลราษฎร์ยินดี จำกัด (มหาชน)
พยาบาลวิชาชีพ (3 อัตรา)
บริษัท: บริษัท โรงพยาบาลราษฎร์ยินดี จำกัด (มหาชน)
รายละเอียดงาน/หน้าที่:
จังหวัด: สงขลา
เงินเดือน: ตามตกลง
บริษัท โรงพยาบาลราษฎร์ยินดี จำกัด (มหาชน)
พนักงานผู้ช่วยพยาบาล(ห้องคลอดและเด็กอ่อน) (2 อัตรา)
บริษัท: บริษัท โรงพยาบาลราษฎร์ยินดี จำกัด (มหาชน)
รายละเอียดงาน/หน้าที่: ความรับผิดชอบหลัก (Key Responsibilities) 1. หน้าที่รับผิดชอบ งานหลัก 1. ปฏิบัติงานด้านการให้การพยาบาลพื้นฐาน ตามที่ได้รับมอบหมาย ในการกำกับดูแลของพยาบาลประจำการ 2. ดูแลรับผิดชอบเรื่อง Stock และตรวจสอบความพร้อมใช้และอุปกรณ์ทางการแพทย์ภายในหน่วยงานตามที่รับ ...
จังหวัด: สงขลา
เงินเดือน: ตามตกลง
บริษัท ซายน์เทค จำกัด
ผู้แทนขาย Sales Representative (เขตราชการ ม.วลัยลักษณ์/ม.สงขลา ภาคใต้) จบเคมี , จุลชีววิทยา (1 อัตรา)
บริษัท: บริษัท ซายน์เทค จำกัด
รายละเอียดงาน/หน้าที่: 1. รักษาฐานลูกค้าเก่า เพิ่มฐานลูกค้าใหม่ 2. ทำยอดขายให้ได้ตามเป้าหมาย
จังหวัด: กรุงเทพฯ
เงินเดือน: ตามตกลง
โรงพยาบาลนครินทร์  (บริษัทนครินทร์พัฒนาเวชกิจ จำกัด)
พนักงานบริการ (ส่งอาหาร) (2 อัตรา)
บริษัท: โรงพยาบาลนครินทร์ (บริษัทนครินทร์พัฒนาเวชกิจ จำกัด)
รายละเอียดงาน/หน้าที่: - เก็บล้างทำความสะอาดภาชนะ - ตรวจเช็คดูแลบำรุงรักษาอุปกรณ์ในหน่วยงาน - อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา ...
จังหวัด: นครศรีธรรมราช
เงินเดือน: ตามตกลง
ร้านขายยา
ผู้ช่วยเภสัชกร (2 อัตรา)
บริษัท: ร้านขายยา
รายละเอียดงาน/หน้าที่: ช่วยแนะนำสินค้าและผลิตภัณฑ์ภายในร้าน ช่วยจัดเรียง เติมสินค้า
จังหวัด: ภูเก็ต
เงินเดือน: ตามตกลง
Bangkok Dermatology Center Co Ltd.
นักโภชนาการ (2 อัตรา)
บริษัท: Bangkok Dermatology Center Co Ltd.
รายละเอียดงาน/หน้าที่: (1) ศึกษา ค้นคว้า สำรวจ รวบรวม วิเคราะห์ วิจัย เบื้องต้นด้านอาหารและโภชนาการ เพื่อสนับสนุน ส่งเสริม ป้องกัน ฟื้นฟูภาวะโภชนาการ (2) ร่วมสนับสนุน ส่งเสริม ป้องกัน คุ้มครอง แก้ไข ฟื้นฟูและจัดการสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีพฤติกรรมที่ดีของประชาชน เพื่อให้มีภาวะโ ...
จังหวัด: กรุงเทพฯ
เงินเดือน: ตามประสบการณ์
Bangkok Dermatology Center Co Ltd.
พยาบาลวิชาชีพ (3 อัตรา)
บริษัท: Bangkok Dermatology Center Co Ltd.
รายละเอียดงาน/หน้าที่: (1) ปฏิบัติการพยาบาลขั้นพื้นฐานตามมาตรฐานวิชาชีพ ในการให้การพยาบาลแก่ผู้ใช้บริการ เพื่อให้ได้รับการดูแลที่ถูกต้องเหมาะสมและปลอดภัย (2) คัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ วิเคราะห์ปัญหา วินิจฉัยปัญหา ภาวะเสี่ยง เพื่อให้การช่วยเหลือ การพยาบาลได้อย่างถูกต้องเหมาะสมทันส ...
จังหวัด: กรุงเทพฯ
เงินเดือน: ตามประสบการณ์
Bangkok Dermatology Center Co Ltd.
นักกายภาพบำบัด (4 อัตรา)
บริษัท: Bangkok Dermatology Center Co Ltd.
รายละเอียดงาน/หน้าที่: - ตรวจประเมินความผิดปกติทางกายยภาพบำบัดของผู้ป่วย - วิเคราะห์และวางแผนการรักษาทางกายภาพบำบัด - เลือกและให้การรักษาด้วยวิธีการทางกายภาพบำบัดที่เหมาะสม - ให้ความรู้และคำแนะนำแก่ผู้ป่วยและผู้เกี่ยวข้อง - ส่งต่อผู้ป่วยแก่บุคลากรข้างเคียงที ...
จังหวัด: กรุงเทพฯ
เงินเดือน: ตามประสบการณ์
Lofbaz
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย (จป.วิชาชีพ) (1 อัตรา)
บริษัท: Lofbaz
รายละเอียดงาน/หน้าที่: 1. ตรวจสอบ และเสนอแนะให้นายจ้างปฏิบัติการตามกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน 2. วิเคราะห์งานเพื่อชี้บ่งอันตราย รวมทั้งกำหนดมาตรการป้องกัน หรือขั้นตอนการทำงานอย่างปลอดภัยเสนอต่อนายจ้าง 3. ประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัยในการทำง ...
จังหวัด: เชียงใหม่
เงินเดือน: ไม่ระบุ
บริษัท แมนเอโฟรสเซนฟูดส์ จำกัด
Supervisor แผนก(VA) (1 อัตรา)
บริษัท: บริษัท แมนเอโฟรสเซนฟูดส์ จำกัด
รายละเอียดงาน/หน้าที่:
จังหวัด: สงขลา
เงินเดือน: ตามตกลง
โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา
ครูการศึกษาพิเศษ (2 อัตรา)
บริษัท: โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา
รายละเอียดงาน/หน้าที่: ทำหน้าที่สอนประกบเด็กพิเศษในห้องเรียน
จังหวัด: ภูเก็ต
เงินเดือน: ตามตกลง
โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา
เจ้าหน้าที่ประจำห้องพยาบาล (1 อัตรา)
บริษัท: โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา
รายละเอียดงาน/หน้าที่: ประจำห้องพยาบาล และมีความรู้เบื้องต้น เกี่ยวกับการปฐมพยาบาลเบื้องต้น
จังหวัด: ภูเก็ต
เงินเดือน: ตามประสบการณ์
Siam International Group
Scrub Nurse - พยาบาลส่งเตรื่องมือแพทย์ (3 อัตรา)
บริษัท: Siam International Group
รายละเอียดงาน/หน้าที่: setting up of the operating room prior to the time an operation is to be carried out. works with the doctor in the course of the surgical procedure and helps to prepare the patient before.
จังหวัด: ภูเก็ต
เงินเดือน: 40,001 - 50,000 บาท
Siam International Group
Nurse พยาาบาลวิชาชีพ (3 อัตรา)
บริษัท: Siam International Group
รายละเอียดงาน/หน้าที่: - Observing and recording patients’ behavior. - Coordinating with physicians and other healthcare professionals for creating and evaluating customized care plans. - Maintaining hygienic and safe working environment in compliance with the healthcare procedur ...
จังหวัด: ภูเก็ต
เงินเดือน: 40,001 - 50,000 บาท
เล่อเทียน-เอพลัส ดรัก
ผู้ช่วยเภสัชกรร้านยา (1 อัตรา)
บริษัท: เล่อเทียน-เอพลัส ดรัก
รายละเอียดงาน/หน้าที่: ผู้ช่วยเภสัชกรร้านยา - ช่วยเหลือการทำงานเภสัชกรประจำร้าน - ดูแลความสะอาดภายในร้าน
จังหวัด: ภูเก็ต
เงินเดือน: ตามตกลง
บริษัท เอเพ็กซ์ เมดิคอล เซ็นเตอร์ จำกัด
รับด่วน!!! พนักงานทำทรีตเม้นท์/BT (ประจำศูนย์การแพทย์เพลินจิต) (3 อัตรา)
บริษัท: บริษัท เอเพ็กซ์ เมดิคอล เซ็นเตอร์ จำกัด
รายละเอียดงาน/หน้าที่: ตำแหน่ง พนักงาน Beauty Therapist หรือ (BT) - ทำทรีทเม้นท์ให้ลูกค้า ช่วยแพทย์ -มีประสบการณ์ด้านคลีนิคความงานหรือโรงพยาบาล มาอย่างน้อย 1 ปี -มีประสบการณ์การทำทรีทเม้นต์ให้ลูกค้า อย่างน้อย 1 ปี ...
จังหวัด: กรุงเทพฯ
เงินเดือน: 10,000 - 20,000 บาท
บริษัท เอเพ็กซ์ เมดิคอล เซ็นเตอร์ จำกัด
รับด่วน!!! พนักงานทำเลเซอร์/LT (ประจำสาขาเซ็นทรัล ปิ่นเกล้า) (3 อัตรา)
บริษัท: บริษัท เอเพ็กซ์ เมดิคอล เซ็นเตอร์ จำกัด
รายละเอียดงาน/หน้าที่: ตำแหน่ง พนักงาน Laser Therapist หรือ (LT) - ทำเลเซอร์ให้กับลูกค้า - ดูแลให้ข้อมูลลูกค้าเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
จังหวัด: กรุงเทพฯ
เงินเดือน: 10,000 - 20,000 บาท
คลินิก หู คอ จมูก ภูมิแพ้ หมอประสิทธิ์  Prasit ENT. and Allergy Clinic
ผู้ช่วยแพทย์ (1 อัตรา)
บริษัท: คลินิก หู คอ จมูก ภูมิแพ้ หมอประสิทธิ์ Prasit ENT. and Allergy Clinic
รายละเอียดงาน/หน้าที่: ทางคลินิกมีความต้องการรับสมัครงานตำแหน่งผู้ช่วยแพทย์ เพศหญิง 1 ตำแหน่ง วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า ถ้ามีความสามารถในการพูดภาษาจีนจะพิจารณาเป็นพิเศษ อัตราเงินเดือน เริ่มต้น 13,000 บาท และ work load ตามงานที่ช่วยแพทย์ทำหัตถการ ลักษณะงาน ...
จังหวัด: สงขลา
เงินเดือน: 10,000 - 20,000 บาท
บ. คอมพาส กรุ๊ป เซอร์วิส จก.
เลขานุการทางการแพทย์ (1 อัตรา)
บริษัท: บ. คอมพาส กรุ๊ป เซอร์วิส จก.
รายละเอียดงาน/หน้าที่: 1. ตรวจสอบผลการตรวจสุขภาพของพนักงานอย่างละเอียดรอบคอบ รวมถึงติดต่อประสานงานกับสถานพยาบาล พนักงาน และสาขาปฏิบัติการ เกี่ยวกับผลการตรวจสุขภาพของพนักงาน 2. สื่อสารพูดคุยกับพนักงานเกี่ยวกับผลการตรวจสุขภาพพนักงานในแต่ละหัวข้ออย่างชัดเจน 3. ติดตามการตรวจสุขภาพของ ...
จังหวัด: กรุงเทพฯ
เงินเดือน: ไม่ระบุ
เล่อเทียน-เอพลัส ดรัก
ผู้ช่วยเภสัชกร (1 อัตรา)
บริษัท: เล่อเทียน-เอพลัส ดรัก
รายละเอียดงาน/หน้าที่: รับสมัครผู้ช่วยเภสัชกร 1 ตำแหน่ง ร้านยาไสยวน-ราไวย์ เพศหญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป สื่อสารภาษาอังกฤษหรือจีนได้ ทำงาน 6 วันต่อสัปดาห์ ติดต่อ 0802515915 ...
จังหวัด: ภูเก็ต
เงินเดือน: ไม่ระบุ