หางาน สมัครงาน เรารวบรวมตำแหน่งงานจากบริษัท โรงแรมชั้นนำทั่วประทเทศ

ตำแหน่งงาน งานไอที,คอมพิวเตอร์,เว็บไซต์ อื่นๆ 27 ตำแหน่ง
บริษัท สแตนด์บายโฮม จำกัด
เจ้าหน้าที่ IT Support (1 อัตรา)
บริษัท: บริษัท สแตนด์บายโฮม จำกัด
รายละเอียดงาน/หน้าที่: รายละเอียดงาน - Support งาน IT - ดูแล ติดตั้ง ตรวจสอบ แก้ไขปัญหาระบบคอมพิวเตอร์หน้างาน - ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย ...
จังหวัด: สงขลา
เงินเดือน: ไม่ระบุ
Linguaplus language school
เจ้าหน้าที่ธุรการ (1 อัตรา)
บริษัท: Linguaplus language school
รายละเอียดงาน/หน้าที่: จัดทำเอกสารเกี่ยวกับการรับนักเรียนส่งหน่วยงานเขตพื้นที่ และสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง เตรียมเอกสารการเรียน การสอนให้ครู ...
จังหวัด: ภูเก็ต
เงินเดือน: ตามความสามารถ
Linguaplus language school
เจ้าหน้าที่ธุรการ (1 อัตรา)
บริษัท: Linguaplus language school
รายละเอียดงาน/หน้าที่: จัดทำเอกสารเกี่ยวกับการรับนักเรียนส่งหน่วยงานเขตพื้นที่ และสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง เตรียมเอกสารการเรียน การสอนให้ครู ...
จังหวัด: ภูเก็ต
เงินเดือน: ตามความสามารถ
บริษัท อันดามัน แทร็คกิ้ง จำกัด
Admin GPS System (2 อัตรา)
บริษัท: บริษัท อันดามัน แทร็คกิ้ง จำกัด
รายละเอียดงาน/หน้าที่: - สอนการใช้งานโปรแกรมจีพีเอสให้กับลูกค้า
- ตรวจสอบระบบจีพีเอสตามที่ได้รับมอบหมาย
- ติดต่อประสานงานกับตัวแทนติดตั้งและจำหน่าย
- สัญญาจ้าง 6 เดือน เดือนละ 15,000 บาท เดือนแรก 12,000 ถ้าไม่ผ่านงานจะพิจารณาในเดือนแรก
- หากสามารถทำงานได้ดีจ ...
จังหวัด: ภูเก็ต
เงินเดือน: ไม่ระบุ
บริษัท ชูช่วย เทรดดิ้ง กรุ๊ป จำกัด
ธุรการ (1 อัตรา)
บริษัท: บริษัท ชูช่วย เทรดดิ้ง กรุ๊ป จำกัด
รายละเอียดงาน/หน้าที่:
จังหวัด: ภูเก็ต
เงินเดือน: 10,000 - 20,000 บาท
บริษัท บีทีเจอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
พนักงานคีย์ข้อมูล (5 อัตรา)
บริษัท: บริษัท บีทีเจอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
รายละเอียดงาน/หน้าที่: จบม.3ขึ้นไป จบปริญญาตรี ทุกสาขา ยินดีต้อนรับนักศึกษาจบใหม่ สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ และโปรแกรมพื้นฐาน (ถ้าทำไม่เป็นจะมีการสอนงานให้) มีความความมุ่งมั่นในการทำงาน มีความมุ่งมั่นในงานที่ได้รับมอบหมาย ...
จังหวัด: กระบี่
เงินเดือน: ตามตกลง
Infinite Computing System Co., ltd
Automated Tester (3 อัตรา)
บริษัท: Infinite Computing System Co., ltd
รายละเอียดงาน/หน้าที่: -Gathering the application business process need to do Automated Testing - Analyze and design component and script to automate test. - Use Automate test tool for operate test in test phase. - Explore automate test to use in each area of test phase. - Escal ...
จังหวัด: กรุงเทพฯ
เงินเดือน: ตามประสบการณ์
Infinite Computing System Co., ltd
Java programmer (5 อัตรา)
บริษัท: Infinite Computing System Co., ltd
รายละเอียดงาน/หน้าที่: - Develop program with Java Technology. - Use OOP concepts and UML diagrams based on company standards. - Build and deploy application. - Work mostly independently within task guidelines established by management. - Perform work based on defined process an ...
จังหวัด: กรุงเทพฯ
เงินเดือน: 30,001 - 40,000 บาท
Elabram Systems Co.LTD.,  ( Head Office )
Junior Tester ( SQL , Java , Other ) (10 อัตรา)
บริษัท: Elabram Systems Co.LTD., ( Head Office )
รายละเอียดงาน/หน้าที่: ทดสอบระบบ ( Junior tester # SQL , Other ) เอลาแบรม ซิสเต็ม จำกัด ( สำนักใหญ่ ) สถานที่: พญาไท, กรุงเทพมหานคร 15 พ.ค. 2560 ชาย/หญิง ปริญญาตรี ระดับทักษะพิเศษ ระดับ, งานประจำ ประเภทงาน เงินเดือน: 17,000 - 20,000 บาท/รายเดือน ระดับงาน ระดับทักษะพิเ ...
จังหวัด: กรุงเทพฯ
เงินเดือน: ไม่ระบุ
บริษัท ดีสโตน จำกัด
เจ้าหน้าที่ IT (2 อัตรา)
บริษัท: บริษัท ดีสโตน จำกัด
รายละเอียดงาน/หน้าที่: - ดูแลระบบโปรแกรมต่างๆ ที่ใช้ภายในบริษัท - แก้ปัญหาโปรแกรมต่างทีใช้ภายในบริษัทได้ - ศึกษาและเทคโนโลยีมาใช้กับงานได้ ...
จังหวัด: สมุทรสาคร
เงินเดือน: ตามตกลง
ACIS Professional Center Co., Ltd.
Project Coordinate (ผู้ประสานงาน) (1 อัตรา)
บริษัท: ACIS Professional Center Co., Ltd.
รายละเอียดงาน/หน้าที่: - นัดหมายการประชุมเปิด - ปิดโครงการ Internal kickoff Meeting และ นัดหมายการประชุมเปิดโครงการ ระหว่างบริษัทและลูกค้า รวมถึงจดบันทึกและทำรายงานการประชุม - ดำเนินการจัดทำรายละเอียดสิ่งส่งมอบพร้อมกำหนดวันส่งมอบ และรายละเอียดการจัดอบรมทั้งโครงการ และ Call Calenda ...
จังหวัด: กรุงเทพฯ
เงินเดือน: ตามประสบการณ์
ACIS Professional Center Co., Ltd.
Consultant (5 อัตรา)
บริษัท: ACIS Professional Center Co., Ltd.
รายละเอียดงาน/หน้าที่: ทำงานกับทีมที่ปรึกษา ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้มาตรฐาน ISO 22301 ภายในองค์กร และมาตรฐานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง - การจัดการความเสี่ยง - การบริหารจัดการความต่อเนื่องทางธุรกิจ และการกู้คืนระบบ IT ในกรณีเกิดภัยพิบัติ - ออกแบบ นำไปใช้ และจัดการเอกสารเกี่ยวกับ ...
จังหวัด: กรุงเทพฯ
เงินเดือน: ตามประสบการณ์
ACIS Professional Center Co., Ltd.
Associate Consultant (5 อัตรา)
บริษัท: ACIS Professional Center Co., Ltd.
รายละเอียดงาน/หน้าที่: เป็นที่ปรึกษาในการสร้างให้เกิดระบบการบริหารจัดการด้านความมั่นคงปลอดภัย เพื่อก่อให้เกิดความลับ ความถูกต้อง และความพร้อมใช้งานของระบบสารสนเทศและข้อมูลในระบบสารสนเทศ โดยใช้กระบวนการในการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานระดับสากล เช่น ISO/IEC 27001 ...
จังหวัด: กรุงเทพฯ
เงินเดือน: ตามประสบการณ์
Fine Tuning Co.,Ltd.
Business Development (1 อัตรา)
บริษัท: Fine Tuning Co.,Ltd.
รายละเอียดงาน/หน้าที่:
จังหวัด: ภูเก็ต
เงินเดือน: ตามตกลง
Advice Distribution
ฝ่ายขายคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์IT ภูเก็ต (2 อัตรา)
บริษัท: Advice Distribution
รายละเอียดงาน/หน้าที่: ขายคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ไอที
จังหวัด: ภูเก็ต
เงินเดือน: ตามตกลง
International Net Society
คอนเฟริ์มออร์เดอร์สินค้า (5 อัตรา)
บริษัท: International Net Society
รายละเอียดงาน/หน้าที่: บริษัทดำเนินธุรกิจด้านอุปโภค บริโภค เปิดรับสมัครเจ้าหน้าที่ประจำออฟฟิศทั้ง Full Time และ Part Time
จังหวัด: ภูเก็ต
เงินเดือน: 10,000 - 20,000 บาท
Peace Laguna Resort & Spa
Clerk Engineer (1 อัตรา)
บริษัท: Peace Laguna Resort & Spa
รายละเอียดงาน/หน้าที่:
จังหวัด: กระบี่
เงินเดือน: ตามตกลง
Villa Sunpao Small Boutique Resort
Technician (1 อัตรา)
บริษัท: Villa Sunpao Small Boutique Resort
รายละเอียดงาน/หน้าที่:
จังหวัด: ภูเก็ต
เงินเดือน: ไม่ระบุ
VS Asia Co., Ltd.
Text & Content Editor(ENG) (2 อัตรา)
บริษัท: VS Asia Co., Ltd.
รายละเอียดงาน/หน้าที่:
จังหวัด: ภูเก็ต
เงินเดือน: ตามตกลง
New Star Beach Resort
E-Marketing (1 อัตรา)
บริษัท: New Star Beach Resort
รายละเอียดงาน/หน้าที่:
จังหวัด: สุราษฎร์ธานี
เงินเดือน: ตามตกลง
CLICK 205 CO.,LTD.
Quality tester (2 อัตรา)
บริษัท: CLICK 205 CO.,LTD.
รายละเอียดงาน/หน้าที่: - ทดสอบแอพลิเคชั่นใหม่ๆใน iPad, iPhone และอื่นๆ - เขียนขั้นตอนการใช้งานใน Test case - รายงาน Bug ให้หัวหน้างานและ Developer รับทราบ ...
จังหวัด: ภูเก็ต
เงินเดือน: 10,000 - 20,000 บาท
Central Group - SU
Application Support (4 อัตรา)
บริษัท: Central Group - SU
รายละเอียดงาน/หน้าที่:
จังหวัด: กรุงเทพฯ
เงินเดือน: ไม่ระบุ
CLICK 205 CO.,LTD.
Quality tester (1 อัตรา)
บริษัท: CLICK 205 CO.,LTD.
รายละเอียดงาน/หน้าที่:
จังหวัด: ภูเก็ต
เงินเดือน: ตามตกลง
The Bell Pool Villa Resort
Technician (1 อัตรา)
บริษัท: The Bell Pool Villa Resort
รายละเอียดงาน/หน้าที่:
จังหวัด: ภูเก็ต
เงินเดือน: ตามตกลง
The Bell Pool Villa Resort
Social Media Executive (1 อัตรา)
บริษัท: The Bell Pool Villa Resort
รายละเอียดงาน/หน้าที่:
จังหวัด: ภูเก็ต
เงินเดือน: ตามตกลง