หางาน สมัครงาน เรารวบรวมตำแหน่งงานจากบริษัท โรงแรมชั้นนำทั่วประทเทศ

ตำแหน่งงาน หัวหน้า,ผู้จัดการ,ผู้บริหาร 324 ตำแหน่ง
บริษัท พะงัน เบย์ชอร์ รีสอร์ท แอนด์ สปา จำกัด
Front Office Manager (1 อัตรา)
บริษัท: บริษัท พะงัน เบย์ชอร์ รีสอร์ท แอนด์ สปา จำกัด
รายละเอียดงาน/หน้าที่:
จังหวัด: สุราษฎร์ธานี
เงินเดือน: ตามตกลง
จันทร์ดารา รีสอร์ท แอนด์ สปา @ อ่าวปอ ภูเก็ต
Night Auditor (1 อัตรา)
บริษัท: จันทร์ดารา รีสอร์ท แอนด์ สปา @ อ่าวปอ ภูเก็ต
รายละเอียดงาน/หน้าที่: งานบัญชี ตรวจสอบความถูกต้องของรายการต่างๆทั้งหมดในระบบ รวมถึงรายการต่างๆจากoutletอื่นๆเช่นภัตตาคาร สปา ตรวจสอบเงินสดที่ได้รับว่าครบหรือไม่ จัดทำรายงานHouse report ตรวจสอบยอดการจองว่าครบถ้วนสมบูรณ์และมีความถูกต้องหรือไม่ ตรวจสอบยอดตัดบัตรเครดิต ตรวจสอบราย ...
จังหวัด: ภูเก็ต
เงินเดือน: 10,000 - 20,000 บาท
Lanta Corner Resort
Asst. F&B Manager (1 อัตรา)
บริษัท: Lanta Corner Resort
รายละเอียดงาน/หน้าที่: 1. บริหารจัดการงานในแผนกได้ทั้งหมด สามารถวางแผนการบริหารงานเกี่ยวกับแผนกให้เป็นไปตามนโยบายและเป้าหมายที่บริษัทกำหนด 2. ดูแลและปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บริหาร 3. ประสานงานและติดต่อกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และสามารถอบรมพนักงานเกี่ยวกับงานด้านบริ ...
จังหวัด: กระบี่
เงินเดือน: ตามประสบการณ์
Deevana Plaza Krabi Aonang
Sales Manager - Bangkok based (1 อัตรา)
บริษัท: Deevana Plaza Krabi Aonang
รายละเอียดงาน/หน้าที่: Sales Manager report direct to Director of Sales and Marketing , Responsible for planning, implementing and directing the sales activities of the company in a designated area to achieve sales objectives.
จังหวัด: กระบี่
เงินเดือน: ไม่ระบุ
Baan Khaolak Beach Resort
Restaurant Manager (1 อัตรา)
บริษัท: Baan Khaolak Beach Resort
รายละเอียดงาน/หน้าที่:
จังหวัด: พังงา
เงินเดือน: ตามตกลง
Baan Khaolak Beach Resort
Resident Manager (1 อัตรา)
บริษัท: Baan Khaolak Beach Resort
รายละเอียดงาน/หน้าที่:
จังหวัด: พังงา
เงินเดือน: ตามตกลง
Nick and Nick Pictures Co., Ltd (Phuket Branch)
ผู้จัดการ (Site Operation Manager) (1 อัตรา)
บริษัท: Nick and Nick Pictures Co., Ltd (Phuket Branch)
รายละเอียดงาน/หน้าที่: - วางแผนงานของบริษัท โดยการกำหนดจุดขาย ของบริษัท จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคของบริษัท เป้าหมาย กลยุทธ์ แผนงาน วิธีการปฏิบัติงาน ตลอดจนการประเมินผล และควบคุมการทำงานร่วมกับฝ่ายต่างๆ ของบริษัท - มอบหมายอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบในการดำเนินงานให้แก่ฝ่าย ...
จังหวัด: ภูเก็ต
เงินเดือน: 20,001 - 30,000 บาท
Lanta Corner Resort
ช่างทั่วไป (1 อัตรา)
บริษัท: Lanta Corner Resort
รายละเอียดงาน/หน้าที่: 1. ดูแลความเรียบร้อยทั่วไปเกี่ยวกับงานช่าง 2. ควบคุม ตรวจซ่อมและบำรุงรักษาเครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆ 3. รับผิดชอบงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย ...
จังหวัด: กระบี่
เงินเดือน: ตามตกลง
Skymoon Resort
Front Office Manager (1 อัตรา)
บริษัท: Skymoon Resort
รายละเอียดงาน/หน้าที่:
จังหวัด: สุราษฎร์ธานี
เงินเดือน: ตามประสบการณ์
Miskawaan Luxury Beachfront Villas
Villa Manager (2 อัตรา)
บริษัท: Miskawaan Luxury Beachfront Villas
รายละเอียดงาน/หน้าที่:
จังหวัด: สุราษฎร์ธานี
เงินเดือน: ตามตกลง
The Greenery Resort Khao Yai
Asst. Training Mgr. (1 อัตรา)
บริษัท: The Greenery Resort Khao Yai
รายละเอียดงาน/หน้าที่:
จังหวัด: นครราชสีมา
เงินเดือน: ตามตกลง
Dinso Resort
Assistant Front Office Manager (1 อัตรา)
บริษัท: Dinso Resort
รายละเอียดงาน/หน้าที่:
จังหวัด: ภูเก็ต
เงินเดือน: 20,001 - 30,000 บาท
Muang Samui Spa Resort
Guest Relation Manager (1 อัตรา)
บริษัท: Muang Samui Spa Resort
รายละเอียดงาน/หน้าที่:
จังหวัด: สุราษฎร์ธานี
เงินเดือน: ตามตกลง
Aonangprinceville Resort And Spa
Restaurant Supervisor (1 อัตรา)
บริษัท: Aonangprinceville Resort And Spa
รายละเอียดงาน/หน้าที่:
จังหวัด: กระบี่
เงินเดือน: ตามตกลง
The Lunar Patong
asst.Reservation (1 อัตรา)
บริษัท: The Lunar Patong
รายละเอียดงาน/หน้าที่:
จังหวัด: ภูเก็ต
เงินเดือน: ตามตกลง
Keemala Beyond Enchanting
Front Office Manager (1 อัตรา)
บริษัท: Keemala Beyond Enchanting
รายละเอียดงาน/หน้าที่:
จังหวัด: ภูเก็ต
เงินเดือน: ตามตกลง
CHANTARAMAS RESORT & SPA
ผู้จัดการร้านอาหาร (Restaurant manager) (1 อัตรา)
บริษัท: CHANTARAMAS RESORT & SPA
รายละเอียดงาน/หน้าที่: 1. ดูแลความรับผิดชอบการปฏิบัติงานทั้งในด้านคุณภาพ และมาตรฐานการต้อนรับ และการบริการอาหารและเครื่องดื่ม ให้ถูกสุขอนามัย 2. ดูแลความเรียบร้อยของการเตรียมการเปิดและปิดศูนย์อาหาร ในแต่ละวัน ควบคุมดูแลการใช้อุปกรณ์เครื่องใช้ต่างๆ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 3. ตอ ...
จังหวัด: สุราษฎร์ธานี
เงินเดือน: ไม่ระบุ
Salad Beach Resort
ผู้จัดการร้านอาหาร (1 อัตรา)
บริษัท: Salad Beach Resort
รายละเอียดงาน/หน้าที่: อบรม ควบคุม และดูแลพนักงาน แก้ปัญหาหน้างาน วางแผนเชิงกลยุทธ
จังหวัด: สุราษฎร์ธานี
เงินเดือน: ไม่ระบุ
Hanuman World (Skyworld Adventures Co.,Ltd)
Executive Chef (1 อัตรา)
บริษัท: Hanuman World (Skyworld Adventures Co.,Ltd)
รายละเอียดงาน/หน้าที่:
จังหวัด: ภูเก็ต
เงินเดือน: ตามตกลง
Thai House Beach Resort
Personal Assistant to GM (1 อัตรา)
บริษัท: Thai House Beach Resort
รายละเอียดงาน/หน้าที่:
จังหวัด: สุราษฎร์ธานี
เงินเดือน: ตามตกลง
Mantra Samui  Resort
Executive Chef (1 อัตรา)
บริษัท: Mantra Samui Resort
รายละเอียดงาน/หน้าที่:
จังหวัด: สุราษฎร์ธานี
เงินเดือน: ตามตกลง
Karona Resort & Spa
Asst.FOM (1 อัตรา)
บริษัท: Karona Resort & Spa
รายละเอียดงาน/หน้าที่:
จังหวัด: ภูเก็ต
เงินเดือน: ตามตกลง
Discovery Holiday
OPERATION MANAGER (2 อัตรา)
บริษัท: Discovery Holiday
รายละเอียดงาน/หน้าที่: รับผิดชอบงานด้านควบคุมดูแล เรื่องจัดหาไกด์ จัดทัวร์ จัดรหารถ และ ตาม Optional ทุกสาขา ควบคุมดูแลพนักงานในทีมและสาขาด้วย ...
จังหวัด: กรุงเทพฯ
เงินเดือน: 30,001 - 40,000 บาท
โรงแรม Patong Bay Hill
Restaurant Manager (1 อัตรา)
บริษัท: โรงแรม Patong Bay Hill
รายละเอียดงาน/หน้าที่:
จังหวัด: ภูเก็ต
เงินเดือน: ตามตกลง
Hilltop by The Lantern
G.S.A. Supervisor (1 อัตรา)
บริษัท: Hilltop by The Lantern
รายละเอียดงาน/หน้าที่:
จังหวัด: ภูเก็ต
เงินเดือน: ตามตกลง