Elephant Hills

Elephant Hills

ประเภทธุรกิจ โรงแรม,ที่พัก,รีสอร์ท


สวัสดิการ /Benefit

- ที่พัก(ยกเว้นภูเก็ต)
- อาหาร
- วันหยุดประจำสัปดาห์ 1 วัน/สัปดาห์
- วันลากิจ 3 วัน/ ปี
- วันลาพักร้อน 6 วัน/ปี
- ประกันสังคม
- ปรับเงินเดือนประจำปี
- กิจกรรมประจำปี
- อบรมประจำปี
- กระเช้าเยี่ยมไข้


วิธีสมัครงาน /How to apply

  • สมัครผ่านระบบ (Apply Now) ของ JobBluesky.com
  • สมัครผ่านทางอีเมล์
  • สมัครด้วยตนเอง
    จันทร์-เสาร์ เวลา 08.00-17.00 น.
ตำแหน่งงาน /Vacant Positions

1 HR Officer

ขอบเขตความรับผิดชอบ - มีทัศนะคติที่ดีในการทำงาน - มีความรู้ในด้าน MS Office - มีความรู้เรื่องประกันสังคม - มีความรู้เรื่อง Visa Workpermit และกฎหมายแรงงาน - วุฒิปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง - หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ ...

2 Admin Officer (เจ้าหน้าที่ธุรการประจำที่เขาสก)

ขอบเขตงานที่รับผิดชอบ 1. ดูแลเอกสารต่างด้าว 2. ดูแลเรื่องเอกสารใบลาต่างของพนักงาน 3. เช็คเวลาเข้า-ออกงานของพนักงาน 4. ดูแลสวัสดิการทั่วไปของพนักงาน 5 .งานเอกสารอื่นๆ 6. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานราชการ ...

4 หัวหน้าปฏิบัติการทัวร์ (OP Supervisor/Manager)

1. ควบคุมดุแลพนักงานขับรถ 2. ดุแลความเรียบร้อยทั่วไป เช่น การจัดรถ และจัดห้องพักให้กับลูกค้า 3. งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย ...

6 พนักงานปฏิบัติการทัวร์ (OP)

1. ควบคุมดุแลพนักงานขับรถ 2. ดุแลความเรียบร้อยทั่วไป เช่น การจัดรถ และจัดห้องพักให้กับลูกค้า 3. งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย ...

10 พนักงานล้างจาน (สจ๊วต)

1. ทำความสะอาดจาน แก้ว และอุปกรณ์ต่างๆที่ใช้ภายในครัว 2. ดูแลความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของหัองครัว 3. นำวัตถุดิบในการทำอาหารไปจัดเรียงไว้ที่ชั้นเก็บของหรือตู้เย็นตามประเภท 4. ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ทำงาน เรามีคนสอนงานให้ 5. ดูแลภาชนะไม่ให ...

13 Bartender

1. รับผิดชอบในการจัดเตรียมบาร์และความพร้อมของบาร์ในการผสมเครื่องดื่มตามออร์เดอร์ลูกค้า 2. จัดเตรียมส่วนประกอบของเครื่องดื่มให้พร้อมก่อนเปิดให้บริการ 3. ผสมเครื่องดื่มด้วยความรวดเร็วและถูกต้องตามสูตรผสม 4. ดูแลพื้นที่บริเวณที่รับผิดชอบโดยรอบ รวมถึงอุปกรณ์ ส่ ...
ค้นหางาน

คัดลอก URL บริษัทนี้แบบย่อ

ข้อมูลการติดต่อ

Elephant Hills

ที่อยู่: 316 หมู่ 7 ต. คลองศก อ.พนม
เบอร์โทร: 080-1489339
แฟกซ์: 076-384308
อีเมล์: